Oferujemy

Doradztwo podatkowe

Oferujemy

Doradztwo podatkowe

Artur Wiekiera jest doradcą podatkowym.
Numer wpisu: 04395 w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Ekspertyzy podatkowe

Obsługa w zakresie udzielania porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Audyt podatkowy

 Audyt podatkowy – okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego

Prowadzenie spraw podatkowych

Reprezentacja Klientów przed organami administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

Ekspertyzy podatkowe

Obsługa w zakresie udzielania porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Audyt podatkowy

 Audyt podatkowy – okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego

Prowadzenie spraw podatkowych

Reprezentacja Klientów przed organami administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)

Konsultacje

Od strony podatkowej wszelkiego rodzaju umów i transakcji

Planowanie podatkowe

 Ocena możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych Klientów i przygotowywanie planów w tym zakresie oraz pomoc w ich wdrażaniu

Informacja podatkowa

Udzielanie stałej informacji o istotnych zmianach prawa podatkowego ważnych dla danego Klienta

Konsultacje

Od strony podatkowej wszelkiego rodzaju umów i transakcji

Planowanie podatkowe

 Ocena możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych Klientów i przygotowywanie planów w tym zakresie oraz pomoc w ich wdrażaniu

Informacja podatkowa

Udzielanie stałej informacji o istotnych zmianach prawa podatkowego ważnych dla danego Klienta

Skontaktuj się
Z NAMI

Ul. wiejska 38
OLEŚNICA
601 075 214
601 075 350

Skontaktuj się
Z NAMI

Ul. wiejska 38
OLEŚNICA
601 075 214
601 075 350