USŁUGI KSIĘGOWE W OLEŚNICY - ULICA WIEJSKA 38

Kancelaria doradztwa podatkowego minerwa
KontaktAktualności

USŁUGI KSIĘGOWE W OLEŚNICY - ULICA WIEJSKA 38

Kancelaria doradztwa podatkowego minerwa
KontaktAktualności

Kim jesteśmy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Minerwa

Kim jesteśmy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Minerwa

Mająca swoją siedzibę w Oleśnicy, oferuje kompleksowe usługi księgowe dla Państwa w każdym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej.

oferujemy usługi

księgowość

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

– prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

– prowadzenie rejestrów VAT

– sporządzanie oraz przesyłanie plików JPK

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

– sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług

– sporządzanie sprawozdań finansowych

– sporządzanie raportów (bilans, rachunek zysków i strat)

oferujemy usługi

księgowość

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

– prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego

– prowadzenie rejestrów VAT

– sporządzanie oraz przesyłanie plików JPK

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

– sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług

– sporządzanie sprawozdań finansowych

– sporządzanie raportów (bilans, rachunek zysków i strat)

oferujemy usługi

Kadry i płace

– sporządzanie umów o pracę, zlecenia i o dzieło

– zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych

– rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy   pracowników

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy

– doradztwo w zakresie prawa pracy

– naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń z tytułu umów

– prowadzenie rozliczeń z ZUS i US

oferujemy usługi

Kadry i płace

– sporządzanie umów o pracę, zlecenia i o dzieło

– zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych

– rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy   pracowników

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy

– doradztwo w zakresie prawa pracy

– naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń z tytułu umów

– prowadzenie rozliczeń z ZUS i US

oferujemy usługi

inne sprawy księgowe

– reprezentowanie podatnika przed  urzędami państwowymi (Urzędy Skarbowe i ZUS)

– sporządzanie wniosków o refundację do PFRON

– sporządzanie dokumentacji do leasingu

– sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy dotyczących: dofinansowań na rozpoczęcie działalności, refundacji kosztów wynikających z utworzenia stanowiska pracy.

– sporządzanie wniosków w zakresie spadków i darowizn

– sporządzanie umów (najmu, użyczenia, dzierżawy)

– sporządzanie wezwania do zapłaty

oferujemy usługi

inne sprawy księgowe

– reprezentowanie podatnika przed  urzędami państwowymi (Urzędy Skarbowe i ZUS)

– sporządzanie wniosków o refundację do PFRON

– sporządzanie dokumentacji do leasingu

– sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy dotyczących: dofinansowań na rozpoczęcie działalności, refundacji kosztów wynikających z utworzenia stanowiska pracy.

– sporządzanie wniosków w zakresie spadków i darowizn

– sporządzanie umów (najmu, użyczenia, dzierżawy)

– sporządzanie wezwania do zapłaty

oferujemy usługi

zakładanie firmy

– bezpłatne porady związane z wyborem formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania

– konsultację prawną oraz opracowanie umowy spółki

– wsparcie w wyborze właściwego przedmiotu działalności (PKD),

– realizacja formalności związanych z rejestracją firmy (CEIDG, KRS,  Urząd Skarbowy, ZUS, GUS)

– zgłoszenie firmy do VAT, VAT UE, ZUS

 

oferujemy usługi

zakładanie firmy

– bezpłatne porady związane z wyborem formy prawnej działalności oraz formy opodatkowania

– konsultację prawną oraz opracowanie umowy spółki

– wsparcie w wyborze właściwego przedmiotu działalności (PKD),

– realizacja formalności związanych z rejestracją firmy (CEIDG, KRS,  Urząd Skarbowy, ZUS, GUS)

– zgłoszenie firmy do VAT, VAT UE, ZUS

 

Vincent Van